“Xorazm kafolat savdo“ акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига!

”Xorazm kafolat​​ savdo” акциядорлик жамияти 2020-йил якуни билан​​ жамиятнинг​​ молиявий хисоботларини маълум қилади.

 

Кўрсаткичлар номи

Активлар​​ (минг сўм)

Кўрсаткичлар номи

Пассив​​ (минг сўм)

Асосий воситалар

(Колдик бахосида

 

6274351

 

Устав капитали

1567281

Узоқ муддатли инвестициялар

имматли қоғозлар)

 

17763

Захира капитали

3572470

Капитал қўйилмалар

 

2152052

Жамгарилган фойда

4813144

 

Ишлаб чикариш ва товар​​ захиралари

 

3393179

Келгуси давр харажатлари

(3100 счет)

 

107488

Таксимланмаган фойда

1761442

 

Дебиторлик карзлар

 

5583742

Мақсадли тушумлар

184154

Пул маблағлари

1305947

Кредиторлик қарзлар

6936031

Баланс

 

18834522

 

Баланс

 

18834522

 

 

2020​​ йилнинг молиявий натижалари:

- махсулот сотиш ва хизмат кўрсатишдан келган ялпи тушум 12568470

- жамиятнинг баланс фойдаси ​​ ​​ ​​​​ 2179058

- бюджетга туловлар ​​ ​​​​ 417616

- хисобот даврининг соф фойдаси​​ 1761442

 

Жамиятнинг 2020 йил якуни бУйича аудиторлик текшируви МЧЖ ”UHY TOSNKENT”​​ аудиторлик ташкилоти Хоразм филиали томонидан апрел ойи 2021 йилда утказилди.​​ Аудиторлик ташкилоти Узбекистон Республикаси Молия Вазирлигида 2019 йил 12 апрелда​​ қайта рўйхатдан ўтказилган 243-сон гувохномага эга ва Молия Вазирлиги томонидан 2016 йил 29​​ октябрда берилган 05428 ракамли аудиторлик малака селтификатига эга булган аудитор Ибрагимов​​ Хайитбой Режабович томонидан билдирилган ижобий фикрда ”Xorazm kafolat savdo” акциядорлик​​ жамияти ва унинг шўъба ва унитаро корхоналари 2020 йил 31 декабр холатига молиявий хисоботлари​​ бУйича уларнинг молиявий холатини ва молия-хўжалик фаолияти натижаларини хаққоний акс​​ этгирилганлиги бухгалтерия хисоби тўғрисидаги конун хужжатларига мувофиклиги билдирилган.