2020​​ йил​​ 22 июл ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ Урганч шаҳри

 

 

К У Н  ​​ ​​​​ Т А Р Т И Б И

 

  • Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича​​ йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

​​ (Маърузачи – жамият бош ҳисобчиси, иқтисодиёт бошқармаси бошлиғи Р.Каримкулиев)

 

ЭШИТИЛДИ: ​​ Мажлисни “Xorazm kafolat ​​ savdо” ​​ акциядорлик жамияти Кузатув Кенгаши раиси Бобожонов очиб, мажлис қатнашчиларини кун тартибидаги масала юзасидан таништирди. Жамият йиллик ҳисоботи тўғрисида жамият бош ҳисобчиси, иқтисодиёт бошқармаси бошлиғи Р.Каримкулиевнинг ҳисоботи тингланди.

Р.Каримкулиев ўзининг ҳисоботида жамиятнинг 2019 йилги якуни бўйича тубандагиларни билдирди. ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (минг сўмда)

 

Кўрсаткичлар номи

Активлар

Кўрсаткичлар номи

Пассив

Асосий воситалар

(Қолдиқ баҳосида)

6009846

Устав капитали

1786151

Узоқ муддатли инвестициялар

(Қимматли қоғозлар)

17763

Захира капитали

3499030

Капитал​​ қўйилмалар

 

Жамғарилган фойда

4483576

Ишлаб чиқариш​​ ва товар захиралари

3298683

Келгуси давр харажатлари

(3100 счет)

182037

Таксимланмаган фойда

417476

Дебиторлик қарзлар

3565243

Келгуси давр ​​ харажатлари учун захиралар

184154

Пул маблағлари

544219

Кредиторлик қарзлар

3327289

Баланс

13697676

Баланс

13697676

 

- махсулот сотиш ва хизмат кўрсатишдан келган ялпи тушум  ​​ ​​​​ 9387024,0

- жамиятнинг баланс фойдаси  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 677964,0

- бюджетга тўловлар  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 260488,0​​ 

- ҳисобот даврининг соф фойдаси  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 417476,0

 

Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текшируви ​​ МЧЖ ​​ “UHY TOSNKENT” ​​ аудиторлик ташкилоти Хоразм филиали томонидан 2020 йил июн ойида ўтказилди.

Аудиторлик ташкилоти Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлигида 2019 йил 12 апрелда қайта рўйхатдан ўтказилган 243 сон гувохномага эга ва Молия Вазирлиги томонидан 2016 йил 29 октябрда берилган 05428 рақамли аудиторлик малака сертификатида эга бўлган аудитор - Ибрагимов Хайитбой Режабович томонидан билдирилган ижобий фикрда “Хоразм кафолат савдо” акциядорлик жамияти ва унинг шўъба ва унитар корхоналари 2019 йил 31 декабр ҳолатига молиявий ҳисоботлари барча муҳимлиқ жиҳатлари бўйича уларнинг ​​ молиявий ҳолатини ва молия-хўжалик фаолияти натижаларини ҳаққоний акс эттиражаклиги бухгалтерия хисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқлиги билдирилган.

Жамият бош ҳисобчиси, иқтисодиёт бошқармаси бошлиғи юқоридагиларни инобатга олиб жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий кўрсаткичларини тасдиқлашни сўради. (Илова 01.01.2020 йил ҳолатига жамиятнинг йиғма ҳисоботи ва аудиторлик ташкилоти ижобий ҳулосаси)

Масала юзасидан музокарага чиққан М.Матназаров ва Х.Давлатовлар ​​ жамият бош ҳисобчиси Р.Каримкулиев томонидан ўқиб эшиттирилган баланс кўрсаткичлари тизим корхоналарининг ҳисоботлари асосида тайёрланганлигини, корхоналарнинг барчасида аудиторлик текширувлари ўтказилиб, ҳисоботлардаги хўжалик ​​ операциялари Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоботлари тўғрисида” ги қонун талабларига​​ мувофиқлиги тасдиқланганлигини инобатга олиб 01.01.2020 йил ҳолатига жамият балансини тасдиқлашни таклиф қилдилар.

Юқоридагиларни эшитиб, Узбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 6 майдаги УРК № 370-сонли ​​ “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги қонуни, ҳамда жамиятнинг “Кузатувчи Кенгаш тўғрисида” ги Низомига асосланган ҳолда ​​ “Xorazm kafolat ​​ savdо”  ​​ ​​​​ акциядорлик жамияти Кузатув Кенгаши аъзолари ​​ йиғилиши ​​ 

 

Қ​​ А Р О Р​​  ​​ ​​ ​​​​ Қ​​ И Л А Д И:

 

1. Жамият бош ҳисобчиси, иқтисодиёт бошқармаси бошлиғи Р.Каримкулиев томонидан билдирилган жамиятнинг ​​ йиллик ҳисоботи тўғрисидаги баланс кўрсаткичлари маълумот учун қабул қилинсин.

2. Жамиятнинг 2019 йил якуни​​ бўйича 01.01.2020 йил ҳолатига баланси иловага асосан тасдиқлансин.

3. Жамият Кузатув Кенгашининг мазкур қарори жамият акциядорларининг умумий йиғилиши мухокамасига тақдим қилинсин.

4. Ушбу йиғилиш қарори ижросини назорат қилиш жамият Кузатув Кенгаши аъзоси Х. Сиддиқов зиммасига юклатилсин.​​